Email again:Koolitusele registreerunute küsitlus

Kas tunnete vajadust ülddidaktika põhiprintsiipide kordamise järele seoses selle sidumisega ainedidaktikaga?
Kas olete kasutanud kunstiõpetuses aktiivõppemeetodeid?
Kas tunnete vajadust aktiivõppe meetodite tutvustuse järele?
Kas olete ise meetodeid loonud?
Kui vastasite eelmisele küsimusele jah, siis kas olete nõus oma meetodeid ka teistega jagama?
Kas olete õpilastega analüüsinud kaasaegse kunsti teoseid?
Kas tunnete vajadust õppeainete lõimimisega seotud koolituse järele?
Kas olete kasutanud väljundipõhist hindamist kunstiõpetuse tundides?
Kas tunnete vajadust väljundipõhise hindamise koolituse järele?
Kas olete kasutanud õppetöös kujundavat hindamist?
Kas tunnete vajadust kujundava hindamise koolituse järele?
Kas olete kasutanud mängulise hindamise meetodeid?
Kas olete kunstiõpetuse tundi läbi viinud
Kas vajaksite enesetäiendust kaasaegse kunsti didaktikas?
Kas olete tuttavad kaasaegse kunsti diskursusega ja sellega seoses oleva kunstiõpetuse paradigma muutumisega?
Kas tegelete koolis kaasaegse kunstiga?
Kas peate olemasolevaid kunstiõpetuse õppematerjale piisavaks?
Kas tegelete ise väljaspool koolitööd loominguga?
Kas vajaksite oma esinemisoskuse ja enesekehtestamise lihvimist?
Suur tänu vastamise eest! Aitasite just koolitust enesele sobivamaks muuta.

Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: