UUS! Pildikompositsiooni ABC kursus
Juhendaja Anu Purre

12. märts

Kursuse esimesel korral uuritakse pildikompositsiooni põhialuseid, pannakse kujundid elama ja suhtlema. Kollaaž kvaliteetpaberiga.

19. märts

Teisel korral vahetatakse kujundeid ja antakse neile erinevad omadused. Kes veel pole pro- ja brushmarkeritega tuttav, saab nendega selgeid pindu katta ja eelnevalt kogetu põhjal ägeda kompa luua. Kasutuses ka lisavahendid.

26.märts

Kolmandal korral asendatakse kujundid flooraga ja maalitakse neid õlipastellidega. Modellideks päris taimed/lilled.

Kursust võib ka kinkida!
 

Avaldus asub lehekülje lõpus.

Liikmeks astumise tingimused.

 • Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja.
 • Liikmeks vastuvõtmist saab taotleda isik, kellel on vähemalt ühe ühingu liikme soovitus.
 • Liikmeks soovija peab esitama vormikohase avalduse ja tasuma juhatuse poolt kinnitatud sisseastumismaksu. Alates 01.01. 2010 on liikmemaksu suurus 100 krooni aastas. Sisseastumise avalduse leiate altpoolt.
 • Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

Ühingust välja astumise või välja arvamise tingimused.

 • Ühingust väljaastumiseks peab liige esitama avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul.
 • Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
  • ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
  • b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
  • c) paneb toime teo, mis kahjustab või kompromiteerib ühingut.
 • Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

Liikmete õigused ja kohustused.

 •  Ühingu liikmetel on õigus:
  • osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
  • olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
  • saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
  • astuda ühingust välja, vastavalt punktis 2.5 kehtestatud korrale.
 • Ühingu liige on kohustatud:
  • järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
  • hoiduma kahjustamast ühingu huve;
  • tasuma määratud liikmemaksu iga kalendriaasta 1 maiks;
  • teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
  • tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
 • Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

Liikmeks astumise avaldus

Email again:

Täida palun väljad ja saada info. Võtame Sinuga ühendust.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: