Avaldus asub lehekülje lõpus.

Liikmeks astumise tingimused.

 • Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja tunnistab käesolevat põhikirja.
 • Liikmeks vastuvõtmist saab taotleda isik, kellel on vähemalt ühe ühingu liikme soovitus.
 • Liikmeks soovija peab esitama vormikohase avalduse ja tasuma juhatuse poolt kinnitatud sisseastumismaksu. Alates 01.01. 2010 on liikmemaksu suurus 100 krooni aastas. Sisseastumise avalduse leiate altpoolt.
 • Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.

Ühingust välja astumise või välja arvamise tingimused.

 • Ühingust väljaastumiseks peab liige esitama avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul.
 • Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
  • ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
  • b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
  • c) paneb toime teo, mis kahjustab või kompromiteerib ühingut.
 • Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

Liikmete õigused ja kohustused.

 •  Ühingu liikmetel on õigus:
  • osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
  • olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
  • saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
  • astuda ühingust välja, vastavalt punktis 2.5 kehtestatud korrale.
 • Ühingu liige on kohustatud:
  • järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
  • hoiduma kahjustamast ühingu huve;
  • tasuma määratud liikmemaksu iga kalendriaasta 1 maiks;
  • teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
  • tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
 • Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

Liikmeks astumise avaldus

Email again:

Täida palun väljad ja saada info. Võtame Sinuga ühendust.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: