Loovust arendav kool I ja II

I osa 25.09.  ja  II osa (selgub augustis) Tallinnas, Karjamaa 18.

Aktiivselt kaasav koolitus koolijuhtidele aitab planeerida kooli arengut nii, et see toetaks õpetajate ja õpilaste loovust.


Loovus on Maailma Majandusfoorumi prognoosi järgi tähtsuselt kolmas oskus tulevases tööelus 2020. aastal. Praeguse kiire arengu tingimustes ei tea me, millised probleemid meid tulevikus ootavad. Uutele probleemidele ei saa läheneda vanade lahendustega. Loovus aitab leida uudseid sobivaid lahendusi ja inimestel elus hakkama saada.

Kõik inimesed sünnivad loovatena. Paraku süüdistatakse just haridust selles, et võime genereerida hulgaliselt ideid langeb täiskasvanuks saades 98%-lt 2% ni. Mis on siis hariduses sellist, mis väidetavalt loovust niimoodi pärsib, või peitub põhjusi ka mujal? Kuidas Sinu kool saaks tõhusalt õpetajate ja õpilaste loovuse arengut toetada? Oodatakse ju hariduselt seda, et valmistaksime oma lapsed parimal viisil tulevikus hakkama saamiseks ette.

Kool saab palju ära teha nii loovuse arendamisel, kui pärssimisel. Kindlasti soovid, et Sinu kool oleks nende hulgas, kes hoiab ja arendab koolipere ja õpilaste loovust, tagades sellega kõigile positiivseid kogemusi ja paremat hakkamasaamist.

I koolituspäev:

Maht: 7 at
Maksumus: 65.00
Koolituse sisu:

Miks ei saa loovuseta tulevikus hakkama?

Millest räägitakse, kui räägitakse loovusest?

Kuidas areneb laste loovus?

Loovusblokid

Loovust toetav loov õpetaja

Loovust toetav vaimne ja füüsiline keskkond

Loovuse hoidmine ja kasvatamine

Loovust pärssivad tegurid

Väljundid:

Kursuse järel õppija:

  • teab loovuse erinevaid käsitlusviise ja komponente;
  • analüüsib enda loovust;
  • teab, kuidas areneb ja millest sõltub õpilaste loovus;
  • evalveerib oma kooli keskkonda loovuse toetamise perspektiivist.

Registreeru siin

II koolituspäev:

Maht: 7 at
Maksumus: 65.00
Koolituse sisu:

Kultuuri mõjud loovusele

Loovust toetav kool

Loovus üldpädevuste kontekstis

Loovust toetav aineõpe

Loovmõtlemist arendavad harjutused

Kunstid kui loovuse vundament

Loovuse hindamine


Väljundid:

  • Kursuse järel õppija:
  • Teab loovuse mõjutegureid;
  • mõistab kooli rolli ja võimalusi loovuse arendamisel;
  • rakendab divergentse mõtlemise harjutusi;
  • teab loovuse hindamise ja/või tagasisidestamise viise;
  • loob oma kooli tarbeks tegevuse kavandi: 3 sammu loovuse teel.


Koolitaja: Kristi Laanemäe (MA).
Pikaajalise koolituskogemusega erinevatele haridusteemadele spetsialiseerunud kooliuuendaja. Mitmete õpikute autor ja Loova tuleviku kooli asutaja.
Info: kristi@tulevikukool.edu.ee

Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: