MTÜ Loovalt tulevikku loodi 2009 aasta kevadel.

Missioon

Meie missiooniks on hariduse kaasajastamine, loovuse ja innovaatiliste ideede integreerimine haridusse ja ühiskonda ning kunsti ja visuaalkultuuri edendamine. 

Missiooni täidame me läbi järgmiste tegevuste: õppe- ja koolituskavade ning strateegiate väljatöötamine, õppematerjalide loomine, koolitamine, teavitustöö ja loominguline tegevus.

Juhatus

MTÜ Loovalt tulevikku juhatuses on Anu Purre ja Agnes Saarepuu.

Eetika

MTÜ Loovalt tulevikku järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: