Ülevaade

Koos 2010. aasta algusega algas ka projekt "Kaasav ja kaasaegne kunstiõpe". Projekti raames loodi kahe aasta jooksul kaasaegne kunstiõpetuse õppematerjal põhikoolile. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Õppematerjali nimi on "Tähelepanu!  Valmis olla! KUNST!".

Õppematerjal arvestab uue õppekava ja uusimate suundadega pedagoogikas. Selle loomisel osales 5 autorit: Anu Purre, Anu Lüsi, Jelena Tšekulajeva, Kristi Laanemäe ja Ingrid Putk. Õppematerjali loomisesse kaasatati 16 kunstnikku, kes teostasid spetsiaalselt selleks taiesed. 

Õppematerjal on kunstiülesannete kogu, mis koosneb neljast ülesannetekomplektist, igal neist erinev autor. Iga ülesanne on eraldi teemapüstituse, arutluste ja näidetega tervik. Ülesandeid on raamatus kokku 16. Raamatule lisandus mäng, mis aitab kinnistada raamatus õpitut ja mänguliselt õppida. Iga õpetaja sai ka õpetajaraamatu, mis aitab tal tundi läbi viia, sisaldab viiteid teemalaiendusteks ja lisamaterjali leidmiseks.

Iga eestikeelne kool Eestis sai vähemalt ühe klassikomplekti TASUTA. Samuti kuulub tasuta eksemplar igale soovi avaldanud kunstiõpetuse õpetajale.

Õppematerjal valmis 2011. aasta sügiseks. 

2011. aastal toimusid ka tasuta koolitused Tallinnas ja Tartus. Jälgi infot meie kodulehel.


Õppematerjali jagamise põhimõtted

ÕPETAJARAAMAT: Õpetajaraamatud jagati kõikidele registreerunud õpetajatele, kes õpetavad kunstiõpetust eestikeelse põhikooli II või III astmes. Kui koolist ei olnud registreerunud ühtegi õpetajat, jagati koolile 1 õpetajaraamat.

Kuna vene õppekeelega koolide õpikute vajadus ja meie eelarve võimalused selgusid, kui õpetajaraamatud olid juba trükitud, siis vene õppekeelega koolidele kahjuks õpetajaraamatuid ei jagunud. Küll on igal õpetajal võimalik õpetajaraamat meie kodulehelt alla laadida.

ÕPILASERAAMAT: Õpilaseraamatud said kõik eesti ja vene õppekeelega tavakoolid, kus on (või on plaanis) II või III põhikooli aste. Õpilaseraamatud jagati ka mõnele erikoolile, mille õpetajad registreerusid õpetajaraamatu saamiseks.

Õpilaseraamatu kogused koolide kaupa arvutati järgmiselt:

  • kõik vene õppekeelega koolid: 1 klassikomplekt

  • kuni 499 õpilasega koolid: 1 klassikomplekt 

  • 500-999 õpilasega koolid: 2 klassikomplekti

  • 1000-1299 õpilasega koolid:   3 klassikomplekti 

  • vähemalt 1300 õpilasega koolid: 4 klassikomplekti  

Klassikomplekti suurus arvestati suurima klassi alusel (1. - 8. klass 2010. õppeaastal) Haridusministeeriumi info põhjal.

MÄNG: Üks mäng arvestati iga klassikomplekti õpilaseraamatute kohta. Mängu ei saanud koolid, kus suurim klass jäi alla 5 õpilase, sest mängu pole võimalik alla selle mängida.


Kui sul on küsimusi seoses õppematerjali jagunemisega, teie koolis on õppematerjali üle või puudus, võta palun ühendust: kristi(ät)oivik.ee


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: