HEV õpilase toetamine kunstitunnis

Koolitus

Ilmselt on iga õpetaja oma töös kokku puutunud haridusliku erivajadusega õpilastega. Need kogemused võivad olla stressi tekitavad, segadusse ajavad ja isegi hirmutavad.  Eesti haridussüsteem teeb esimesi samme kaasava hariduse teel ja suunamuutust ei ole kavas. Seega on õpetajatel vaja rohkem teadmisi, kuidas pakkuda hariduslike erivajadustega lastele võimalikult tõhusat tuge ja jääda ise sealjuures särasilmseks õpetajaks.
Erivajadustega lapsed ise kogevad samuti stressi, segadust ja hirmu, ning tegelikul tahaksid koolis hästi hakkama saada.
Enamus erivajadusega õppija väljakutsetest ei ole seotud konkreetse õppeainega, vaid pigem taju, tähelepanu ja kognitiivsete eripäradega seotud väljakutsetega aineteüleselt. On siiski mõned nüansid, mis on seotud spetsiifiliselt kunstiõpetusega.
Koolitusel saad teada:
  • Millised on olulisemad väljakutsed, millega HEV lapsed koolis rinda pistavad?
  • Mida tähendab andekus kunstiaines ja kuidas andekat last toetada?
  • Kuidas toetada värvipimedat õpilast kunstitunnis?
  • Mida saab õpetaja kunstitunnis teha, et toetada düsleksikut ja tähelepanuhäirega õpilast?
  • Kuidas käitumishäirega õpilasega koostööd teha?
  • Kuidas luua kõikidele õpilastele sobivat õpikeskkonda?

Tegemist on baaskursusega, st alustame A-st ja B-st. 

Koolitajad: Kristi Laanemäe ja Lemme Hirv

Sihtgrupp: üldhariduskoolide klassi- ja kunstiõpetajad

Aeg ja koht: 07.12 kell 10.00-17.15 Pärnus, TÜ Pärnu Kolledzis

Koolituse osalustasu: 65 Eurot. 

Osalustasu sisaldab kohvipause. Kaasa saab slaidid ja trükitud materjaid.

Registreerumine: http://loovalt.ee/aok/registreerumine-1

Lisainfo ja küsimused: kristi@tulevikukool.edu.ee

Kristi Laanemäe on Tallinna Ülikooli  lektor ja Loova tuleviku erakooli asutaja. Ta on mitmete õpikute autor ja kogemustega koolitaja. Kristi on tegev ka Riikliku õppekava arendusprotsessis.
Lemme Hirv on kunstiõpetaja, kes oma magistritöö toel ja praktilise töö käigus on tulemuslikult tegelenud käitumisraskustega õpilaste kunstitundi kaasamisega. Loova tuleviku kooli kunstiõpetaja.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: