Teema “Maa ja meie asukoht Maal”

Näide lõimitud õppetegevusest. Tegevus toimub esimesel õppeaastal u neljandal õppenädalal.

1. Kuulatakse õpetaja loetud ja jutustatud lugusid planeedist Maa (eesti keel, loodusõpetus). Lugema ja kirjutama õppimise harjutused on samal teemal. Vaadatakse multifilmi ja arutatakse selle üle, joonistatakse oma mõtteid (eesti keel, loodusõpetus, kunst).

2. Google Earth`ist maakera vaatamine ja selle üle arutamine (eesti keel, loodusõpetus). Maa mõõtmed (pikkusühikute õppimine- matemaatikas ja loodusõpetus). Maa kuju (matemaatika, loodusõpetus).

3. Vildist gloobuse valmistamine (kuiv ja märgviltimine tööõpetuses). Gloobuse karkass (matemaatika- kuidas moodustub kera? Kas keral on ülemine ja alumine pool?) Vee ja maismaa vahekord, sobiva koguse eri värvi vilditükkide viltimine (loodusõpetus, tööõpetus, matemaatika (liitmine, mõisted rohkem/vähem, suurem/väiksem, kaugemal/lähemal))

3. Gloobuse poolitamine ekvaatori kohal lõngaga (loodusõpetus, tööõpetus, eesti keel, matemaatika).

4. Mandrite välja lõikamine šablooni järgi (loodusõpetus, tööõpetus). Mandrite paigutamine gloobusele, kinnitamine kuivviltimise abil (loodusõpetus, tööõpetus, matemaatikas mõistete kaugemal/lähemal, üleval/all rakendamine).

5. Põhja ja lõunapooluse märkimine, ilmakaarte selgitamine, kompass (loodusõpetus)

6. Mandrite nimede märkimine kuivviltimise abil (eesti keel, tööõpetus, loodusõpetus).

7. Eesti asukoha märkimine gloobusele. Arutelu Eesti paiknemise üle. (Eesti keel, loodusõpetus, matemaatika). Laste reisimiskogemused (eesti keel)

8. Maakera pöörlemine ja tiirlemine. Liikumismängud koos laulmisega. Mõtteline telg ja päris telg. (loodusõpetus, tööõpetus, matemaatika, kunst, kehaline kasvatus, eesti keel, muusika)

9. Katsed: küünal või lamp, kui valgusallikas ja maakera selle ümber tiirlemas. (loodusõpetus, matemaatika).

10. Külm/soe, valge/pime.  Kuidas mõjub Päike? Laulud ja jutud päikesest. Koduse pildialbumi järgi esitluse tegemine ja soojuse ning valgusoludest rääkimine. (loodusõpetus, muusika, eesti keel, kunst). Riietumise seosed temperatuuriga (loodusõpetus, eesti keel, kunst).

11. Aastaaegade vaheldumise põhjus. Katse maakeraga: videokaamera kinnitatakse gloobuse külge Eesti kohale ja imiteeritakse ümber oma telje pöörlemist ja ümber päikese tiirelmist. (kunst, loodusõpetus, eesti keel, IKT).

12. Arutelud nähtu üle, vaatlusmärkmete tegemine vastavalt võimetele (kirjutamine või maha kirjutamine, jutustamise salvestamine, joonistamine, fotod) (Eesti keel, loodusõpetus, IKT, kunst).Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: